Twinning.org
CCRE
header-image

Вашата национална асоцијација

Секоја Европска држава има една, понекогаш повеќе национални асоцијации на локална и регионална власт. Овие асоциации имаат свои членови, како што се градовите, подрачјата, окрузите или регионите на вашата држава. На различни начини, тие обезбедуваат поддршка во регионот на збратимување на нивните членови.

Тие често можат да ви најдат партнер за збратимување. Во овој случај на пр. вебсајтот, ако еднаш електронски го пополнувате формуларот застапувајќи ја вашата општина и барајќи партнер, формуларот автоматски пратен до контакт лицето во вашата национална асоцијација да бидете сигурни дека се свесни за вашиот интерес.

Вашата национална асоцијациа исто така може да ве снабди со информации за изнаоѓање можности. Може да ве снабдува и со корисни информации или совети во врска со активностите и настаните за збратимување.

Големото мнозинство на националните асоцијации на локалните и регионалните власти се членови на СЕОР. Може да најдете повеќе информации за вашата национална асоцијација како и за списокот на службеници за збратимување во рамките на СЕОР и нивните членови на национална асоцијација во вебсајтот на СЕОР (имено, откако на овој список му треба често надополнување, тој е достапен само на англиски и француски јазик).