Twinning.org
CCRE
header-image

Municipality of Feres

Контакт информација
 • 1 Eleutherias Square
  68500 - Feres
  Грција
 • Tелефон: +30 25 55 35 00 82
  Moбилен: +30 69 47 93 84 39
  Faкс: +30 25 55 02 34 11
138__Feres_logo

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.feres.gr
Постоечките збратимувања:
 • Etropole (Бугарија)
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Историја и наследство
 • » Историја и наследство
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Чешка Република
  • » Франција
  • » Италија
  • » Словенија
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Образование и млади
  • » Општествена вклученост и благосостојба
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Грчки
  • » Италијански