Twinning.org
CCRE
header-image

Municipality of Mali Iđoš

Контакт информација
 • Glavna 32.
  24321 - Mali Iđoš
  Србија
 • Tелефон: +381 63 70 800 70
  Moбилен: +381 63 70 800 70
  Faкс: +381 24 730 003
153___Grb-SO Mali Idjos-V copy_resize_resize

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: 50-100km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.kishegyes.org
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » Историја и наследство
 • » Историја и наследство
 • » Економски активности
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » Владини институции
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Черна гора
  • » Албанија
  • » Австрија
  • » Белгија
  • » Босна и Херцеговина
  • » Бугарија
  • » Велика Британија
  • » Грција
  • » Данска
  • » Естонија
  • » Ирска
  • » Исланд
  • » Италија
  • » Кипар
  • » Латвија
  • » Литванија
  • » Лихтенштајн
  • » Луксембург
  • » Македонија
  • » Малта
  • » Унгарија
  • » Молдова
  • » Германија
  • » Норвешка
  • » Португалија
  • » Полска
  • » Романија
  • » Словачка
  • » Словенија
  • » Србија
  • » Турција
  • » Украина
  • » Финска
  • » Франција
  • » Холандија
  • » Хрватска
  • » Чешка Република
  • » Швајцарија
  • » Шведска
  • » Шпанија
 • Со број на жители:
  • » > 1.000 Жители
  • » 1.000 - 5.000 Жители
  • » 5.000 - 20.000 Жители
  • » 20.000 - 100.000 Жители
  • » 100.000 - 500.000 Жители
  • » + 500.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Граѓанство
  • » Општествена вклученост и благосостојба
  • » Јавни услуги
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
  • » Not set
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » черногорски
  • » Англиски
  • » Италијански
  • » Унгарски
  • » Германски
  • » Српски
  • » Хрватски