Twinning.org
CCRE
header-image

Comune di MONTESCAGLIOSO

Контакт информација
 • Via Cosimo Venezia, 1
  75024 - Montescaglioso
  Италија
 • Tелефон: +39 083 5202267
  Moбилен: 39 3312405040
  Faкс: +39 083 5202267
172__simbolo.jpg

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » класична музика, опера
 • » театар
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » парк
 • » Историја и наследство
 • » древна
 • » средновековна
 • » Историја и наследство
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » Универзитети и високо образовни институции
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Албанија
  • » Кипар
  • » Хрватска
  • » Данска
  • » Естонија
  • » Грција
  • » Латвија
  • » Литванија
  • » Македонија
  • » Малта
  • » Молдова
  • » Черна гора
  • » Полска
  • » Чешка Република
  • » Романија
  • » Србија
  • » Словачка
  • » Словенија
  • » Шпанија
  • » Швајцарија
  • » Украина
  • » Унгарија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Граѓанство
  • » Одржлив развој
 • Кого главно би вклучил:
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Италијански