Twinning.org
CCRE
header-image

ΔΗΜΟΣ ΣΩΣΤΗ

Контакт информација
 • ΣΩΣΤΗΣ 69200,Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
  69200 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  Грција
 • Tелефон: +30 2531089064
  Moбилен: +6972152823
  Faкс: +30 25310 95761

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
Постоечките збратимувања:
 • DHMOS MOMTSILGRAND (Бугарија)
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » древна
 • » Историја и наследство
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » квалитет на животната средина
 • » Универзитети и високо образовни институции
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Австрија
  • » Белгија
  • » Франција
  • » Германија
  • » Данска
  • » Швајцарија
  • » Естонија
  • » Велика Британија
  • » Ирска
  • » Исланд
  • » Шпанија
  • » Италија
  • » Хрватска
  • » Кипар
  • » Латвија
  • » Литванија
  • » Лихтенштајн
  • » Луксембург
  • » Малта
  • » Норвешка
  • » Холандија
  • » Унгарија
  • » Украина
  • » Португалија
  • » Србија
  • » Словенија
  • » Шведска
  • » Турција
  • » Чешка Република
  • » Финска
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
  • » 20.000 - 100.000 Жители
  • » 100.000 - 500.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Граѓанство
  • » Општествена вклученост и благосостојба
  • » Јавни услуги
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
  • » Not set
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Бугарск
  • » Грчки