Twinning.org
CCRE
header-image

Comune di MARZI

Контакт информација
 • Via E. Tano, 6 Marzi (CS)
  87050 - Marzi
  Италија
 • Tелефон: +39.0984-961208
  Moбилен: +39.333.9011629
  Faкс: +39.0984-981777

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » древна
 • » Историја и наследство
 • » земјоделство, регионални производи
 • » природни и еколошки места
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Данска
  • » Франција
  • » Германија
  • » Шпанија
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Граѓанство
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Италијански