Twinning.org
CCRE
header-image

Suplac

Контакт информација
 • Str. Primcipala Nr. 238 Judetul Mures
  547580 - Suplac
  Романија
 • Tелефон: -
  Moбилен: +4074297878
  Faкс: -

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 1.000 - 5.000
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » древна
 • » средновековна
 • » индустриска
 • » Историја и наследство
 • » Аркитектура и урбанизам
 • » Економски активности
 • » финансии / бизнис
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
Претпочитани збратимувања:
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Бугарск
  • » Чешки
  • » Хрватски
  • » Дански
  • » Англиски
  • » Естонски
  • » Фински
  • » Француски
  • » Келтски
  • » Германски
  • » Грчки
  • » Италијански
  • » Летонски
  • » Литвански
  • » Унгарски
  • » черногорски
  • » Норвешки
  • » Холандски
  • » Полски
  • » Португалски
  • » Словачки
  • » Словенечки
  • » Шпански
  • » Шведски
  • » Украински
  • » Српски