Twinning.org
CCRE
header-image

Мигалки-Myhałky

Контакт информација
 • 49 Geroiv Ukrainy str
  07822 - Myhałky
  Украина
 • Tелефон: +(3804577) 33231
  Moбилен: +(38067) 7285838
2465__66202003

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » туризам
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Белгија
  • » Велика Британија
  • » Полска
  • » Франција
  • » Швајцарија
 • Со број на жители:
  • » > 1.000 Жители
  • » 1.000 - 5.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Полски
  • » Украински
  • » Француски