Twinning.org
CCRE
header-image

Comune di Montesilvano

Контакт информација
 • Piazza Diaz, 1
  65015 - Montesilvano
  Италија
 • Tелефон: 085 4481326

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » здравје и животен стил (спа и др)
 • » парк
 • » ноќен живот
 • » Историја и наследство
 • » древна
 • » средновековна
 • » Историја и наследство
 • » Економски активности
 • » манифактура
 • » воздушни/морски пристаништа
 • » финансии / бизнис
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » Универзитети и високо образовни институции
 • » Владини институции
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Австрија
  • » Белгија
  • » Франција
  • » Велика Британија
  • » Шпанија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Граѓанство
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Италијански
  • » Шпански