Twinning.org
CCRE
header-image

COMUNE DI PALOMBARO

Контакт информација
 • VIALE GIULIO MENNA ,1
  66010 - PALOMBARO
  Италија
 • Tелефон: +39 0871 895 131
  Moбилен: +39 329 956 62 49
  Faкс: +39 0871 895 519

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » Спорт и рекреација
 • » манифактура
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » природни и еколошки места
 • » квалитет на животната средина
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Белгија
  • » Хрватска
  • » Франција
  • » Романија
  • » Словенија
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Образование и млади
  • » Граѓанство
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Француски
  • » Англиски
  • » Италијански