Twinning.org
CCRE
header-image

Primaria Comunei Gura Ocnitei

Контакт информација
 • Str. Principala nr. 180
  13570 - Comuna Gura Ocnitei
  Романија
 • Tелефон: +40245673260
  Moбилен: +40737296462
  Faкс: +40245673260
2615__Desen fără titlu (2)

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: 100-200km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://http://guraocnitei.ro/
 • Интернет адреса на фото галерија: http://http://guraocnitei.ro/
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » театар
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » здравје и животен стил (спа и др)
 • » Историја и наследство
 • » Историја и наследство
 • » Аркитектура и урбанизам
 • » Економски активности
 • » нови технологии
 • » финансии / бизнис
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Белгија
  • » Кипар
  • » Швајцарија
  • » Италија
  • » Шпанија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Германски
  • » Италијански