Twinning.org
CCRE
header-image

Obec Jenstejn

Контакт информација
 • 9. kvetna 60
  25073 - Jenstejn
  Чешка Република
 • Tелефон: +420286851985
  Moбилен: +420606656639

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » средновековна
 • » Аркитектура и урбанизам
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Австрија
  • » Германија
  • » Португалија
  • » Шведска
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Граѓанство
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Чешки
  • » Англиски