Twinning.org
CCRE
header-image

Burgenlandkreis

Контакт информација
 • Schönburger Straße 41
  06618 - Naumburg
  Германија
 • Tелефон: 03445 73-1000
2661__Burgenlandkreis_Logo

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » уметнички галерии / музеи
 • » спортски особености / настани
 • » парк
 • » Историја и наследство
 • » средновековна
 • » индустриска
 • » Историја и наследство
 • » Економски активности
 • » манифактура
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » Владини институции
 • » Воена база / особености
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Франција
  • » Литванија
  • » Шведска
  • » Швајцарија
  • » Австрија
 • Со број на жители:
  • » 100.000 - 500.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Граѓанство
  • » Општествена вклученост и благосостојба
  • » Локален економски равој
  • » Not set
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Германски
  • » Англиски
  • » Француски