Twinning.org
CCRE
header-image

Stadt Glinde

Контакт информација
 • Markt 1
  D-21509 - Glinde
  Германија
 • Tелефон: 0049 40 710 02 212
  Moбилен: 0172 272 1807
  Faкс: 0049 40 710 02 129
2671__100217_Stadtwappen Glinde mit Text 2009-100-24

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.glinde.de
Постоечките збратимувања:
 • Saint-Sébastien-sur-Loire (Франција)
 • Kaposvár (Унгарија)
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » Економски активности
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Велика Британија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Образование и млади
  • » Спорт
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Специфични групи на заедницата
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Германски
  • » Англиски