Twinning.org
CCRE
header-image

Gemeinde Stemwede

Контакт информација
 • Buchhofstr. 17
  32351 - Stemwede
  Германија
 • Tелефон: +49 574 578 899 400
2696__Logo Stemwede

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: 50-100km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://stemwede.de
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » Економски активности
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Белгија
  • » Франција
  • » Холандија
  • » Швајцарија
  • » Австрија
 • Со број на жители:
  • » 5.000 - 20.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Граѓанство
  • » Локален економски равој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Германски
  • » Англиски