Twinning.org
CCRE
header-image

Mettmann

Контакт информација
 • Neanderstraße 85
  40822 - Mettmann
  Германија
 • Tелефон: +49 2104 980 121

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 20.000 - 100.000
 • Адреса на интернет страната: http://mettmann.de
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » древна
 • » манифактура
 • » туризам
 • » природни и еколошки места
 • » Универзитети и високо образовни институции
 • » Владини институции
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Белгија
  • » Холандија
 • Со број на жители:
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Германски