Twinning.org
CCRE
header-image

Gemeinde Panketal

Контакт информација
 • Rathaus Panketal, Schönower Str. 105
  16341 - Panketal
  Германија
 • Tелефон: +49 30 945 11 202
2940__logo

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 20.000 - 100.000
 • Адреса на интернет страната: http://panketal.de
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » Историја и наследство
 • » Аркитектура и урбанизам
 • » Економски активности
 • » нови технологии
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
 • » Владини институции
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Франција
  • » Италија
  • » Полска
  • » Шпанија
  • » Велика Британија
 • Со број на жители:
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Образование и млади
  • » Граѓанство
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Германски
  • » Англиски
  • » Француски
  • » Полски
  • » Шпански