Twinning.org
CCRE
header-image

Benkovski village

Контакт информација
 • 6865 Benkovski village, Municipality of Kirkovo
  6865 - Benkovski
  Бугарија
 • Tелефон: +359876766465
  Moбилен: +359876766465

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » Спорт и рекреација
 • » здравје и животен стил (спа и др)
 • » Историја и наследство
 • » Економски активности
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Босна и Херцеговина
  • » Хрватска
  • » Грција
  • » Италија
  • » Романија
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Образование и млади
  • » Општествена вклученост и благосостојба
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски