Twinning.org
CCRE
header-image

Albacete

Контакт информација
 • Plaza Catedral, s/n
  02071 - albacete
  Шпанија
 • Tелефон: 0034967596100

Локална информација:

Постоечките збратимувања:
 • Ville de Vienne (Франција)
 • Udine Municipality (Италија)
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » театар
 • » уметнички галерии / музеи
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » здравје и животен стил (спа и др)
 • » парк
 • » ноќен живот
 • » Историја и наследство
 • » древна
 • » индустриска
 • » Историја и наследство
 • » Аркитектура и урбанизам
 • » Економски активности
 • » нови технологии
 • » воздушни/морски пристаништа
 • » финансии / бизнис
 • » земјоделство, регионални производи
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
 • » Универзитети и високо образовни институции
 • » Владини институции
 • » Воена база / особености
 • » Education, University, Research and Innovation: Science and Technology Park, International Festival
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Германија
 • Со број на жители:
  • » 100.000 - 500.000 Жители
  • » + 500.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Граѓанство
  • » Јавни услуги
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Специфични групи на заедницата
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Шпански