Twinning.org
CCRE
header-image

Ayuntamiento de Algarrobo

Контакт информација
 • C/ Antonio Ruiz Rivas, 2
  29750 - Algarrobo
  Шпанија
 • Tелефон: 607744867

Локална информација:

 • Далечина до најблиската станица: < 50km
 • Далечина до најблискиот аеродром: < 50km
 • Број на жители: 5.000 - 20.000
 • Адреса на интернет страната: http://www.algarrobo.es
 • Интернет адреса на фото галерија: http://www.algarrobo.es
 • Адреса на вебкамера/видео линк https://www.youtube.com/watch?v=kTpJMKP4VwE
Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » Уметност и култура
 • » популарна музика (рок, џез, светска...)
 • » театар
 • » книжевност и библиотеки
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » древна
 • » средновековна
 • » индустриска
 • » Историја и наследство
 • » Аркитектура и урбанизам
 • » Економски активности
 • » нови технологии
 • » манифактура
 • » финансии / бизнис
 • » земјоделство, регионални производи
 • » животна средина и екологија
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Албанија
  • » Франција
  • » Грција
  • » Португалија
  • » Турција
 • Со број на жители:
  • » 1.000 - 5.000 Жители
  • » 5.000 - 20.000 Жители
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Одржлив развој
  • » Not set
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
  • » Студенти / млади
  • » Локален бизнис
  • » Персоналот на локалната самоуправа
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Шпански
  • » Англиски