Twinning.org
CCRE
header-image

Pašvaldību sadraudzības vēsture

Pašvaldību sadraudzība aizsākās pēc 1945.gada, to dedzīgi atbalstīja pašvaldību vadītāji un iedzīvotāji, apsolot, ka Eiropu vairs nekad nesatricinās karš. Galvenokārt sadraudzībā iesaistījās pašvaldības no valstīm, kuras kara laikā bija sašķeltas. Šīs jaunās pašvaldību sadarbības kustības veicināšana bija viena no galvenajām Eiropas Pašvaldību padomes (kā to tolaik sauca) prioritātēm 1951.gadā, 50.gados strauji pieauga to pašvaldību skaits, kuras iesaistījās pašvaldību sadraudzībā.

Pašvaldību sadraudzība neaprobežojās tikai ar Eiropas Savienības valstīm – Šveice un Norvēģija vienmēr aktīvi iesaistījušās šajās aktivitātēs. Tas tiesa, ka sadarbībai bijusi nozīmīga loma katrā no Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās posmiem, sākot no sešām tās dibinātājvalstīm.

Demokrātijas atjaunošana Dienvideiropā - Grieķijā, Portugālē un Spānijā - 1970.gados, kā arī šo valstu pievienošanās ES 1980.gados veicinājusi jaunu pašvaldību sadraudzības partnerību izveidošanos ar šīm valstīm, tā kā tās gatavojās un pievienojās ES.

Izmaiņas Centrāleiropā pēc komunistisko valdību sabrukuma sākot no 1989.gada arī sekmēja pašvaldību sadraudzību skaita palielināšanos. Tālāk sekoja lielākā ES paplašināšanās 2004.gadā, atkal satuvinot mūsu iepriekš sašķeltā kontinenta tautas.

Turklāt pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas kopš 1989.gada ES sniegusi nozīmīgu finansiālu atbalstu pašvaldību sadraudzībai, jo īpaši gadījumos, kad parādīts Eiropas Savienības ieguldījums.

Jāsecina, ka pašvaldību sadraudzība 50 gadu laikā sniegusi ievērojamu ieguldījumu Eiropas attīstībā un jaunu valstu veiksmīgai integrācijai ES.