Twinning.org
CCRE
header-image

Nākotne

Eiropā izveidojušās aptuveni 17 000 pašvaldību sadraudzības partnerību, kas nozīmē, ka šajā procesā iesaistījušās daudz vairāk pašvaldību (daudzām ir vairāk par vienu sadarbības partneri, tāpēc precīzu skaitli ir grūti noteikt).

Lai gan daudz vairāk eiropiešu ceļo ārpus mītnes valsts, lai atpūstos vai dotos darījuma braucienos, kā arī, neskatoties uz satelīta televīzijas un interneta esamību, pašvaldību sadraudzība ir labākais veids, kā eiropiešiem satikties, apmainīties ar informāciju, dalīties viedokļos ikdienas jautājumos un gūt labumu vienam no otra pieredzes, sākot no izglītības līdz pat sociālajai iekļaušanai, kultūrai un uzņēmējdarbībai.

Sadraudzības pašvaldības mūsdienās var kopīgi sagatavot projektus tādās jomās kā ūdenssaimniecība, ekonomiskā attīstība vai sociālo pakalpojumu uzlabošana. Tāpat pieaudzis tādu pašvaldību sadraudzību skaits, kurā iesaistījušies vairāk nekā divi sadarbības partneri, katrs no citas Eiropas valsts. Šāda Eiropas valstu pašvaldību sadarbība sniedz iespēju iedzīvotājiem un pašvaldībām dalīties zināšanās un pieredzē.

Šodien pašvaldību sadraudzība palīdz radīt kopīgu Eiropas identitātes izjūtu – tas ir kaut kas, ko nevar uzspiest no augšas. Bez tam iedzīvotāju sanākšana kopā, lai diskutētu un risinātu sarežģītus jautājumus draudzīgā atmosfērā, arī ir ļoti aktīvas Eiropas pilsonības izpausme.

Taču pašvaldību sadraudzība arī kalpo tās sākotnējam mērķim - veicināt mieru un saprašanos starp cilvēkiem un pašvaldībām. Dienvidaustrumeiropas (Balkānu) valstīm pašvaldību sadraudzība ir ļoti nozīmīga, lai pēc 1990.gadu reģionāliem kariem tuvinātu savas valsts iedzīvotājus ar citu Eiropas valstu iedzīvotājiem, kā arī dalītos zināšanās un pieredzē, jo reģiona valstis nepārtraukti virzās uz priekšu un attīstās.

Mūsu globalizācijas laikmetā ar tā problēmām un iespējām pašvaldību sadraudzībai ir arī nozīmīga loma pašvaldību un to iedzīvotāju tuvināšanai plašākā pasaulē. Eiropas Savienībai ir nozīmīgi kaimiņi dienvidos un austrumos, ieskaitot Ukrainu, Krieviju, Turciju un citas Vidusjūras un Tuvo Austrumu valstis.

Pašvaldību sadraudzība var palīdzēt attīstīt noturīgāku dialogu un sapratni starp Eiropas un iepriekš minēto valstu tautām. Nebūt ne mazsvarīgi ir tas, ka pašvaldību sadraudzība var būt lieliska iespēja, lai veicinātu starptautisko attīstību un Tūkstošgades Attīstības mērķu sasniegšanu.