Twinning.org
CCRE
header-image

Finansiālais atbalsts

Katra pašvaldību sadraudzības aktivitāte, protams, jāfinansē. Bieži vien jūsu pilsēta vai pašvaldība nodrošinās vismaz kādu finansiālo atbalstu pašvaldības sadraudzības aktivitātēm, un ir labi, ja šo finansējumu var iekļaut pašvaldības budžetā kā pastāvīgu atbalstu. Tomēr maz ticams, ka tas segs visus izdevumus. Daudzas pašvaldību sadraudzības aktivitātes finansē uzticīgi atbalstītāji, kā arī tās tiek finansētas no līdzekļiem, kuri iegūti, īstenojot dažādus vietējos līdzekļu vākšanas pasākumus. Dažu pašvaldību sadraudzības ietvaros iespējams īstenot kopīgus projektus, iespējams, ka finansējums pieejams nacionālo programmu ietvaros vai no citiem fondiem.

Vietējām pašvaldībām un pašvaldību sadraudzību atbalstošām asociācijām ir iespēja atvieglot finansu slogu, jo īpaši, pateicoties Eiropas Komisijas 1989.gadā izveidotajai programmai, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta aicinājumu atbalstīt pašvaldību sadraudzības aktivitātes, kas varētu palīdzēt tuvināt Eiropas iedzīvotājus.