Twinning.org
CCRE
header-image

Ayuntamiento de Naron

Kontaktní údaje
 • Pza. de Galicia, s/n
  15570 - Naron
  Španělsko
 • Telefon: +34 981 337 700
  Mobil: 618717716
3108__13718758_1744632362460828_1740344762337232175_n

Místní údaje:

Vaše obec je známá díky:
 • » divadlu
 • » sportu a volnočasovým aktivitám
 • » sportovním zařízením / akcím
 • » outdoorovým aktivitám (např. turistika, jízda na kanoích apod.)
 • » historii a kulturnímu nebo historickému dědictví
 • » průmyslové
 • » náboženskému životu
 • » výrobnímu průmyslu
 • » financím / podnikání
 • » turistice
 • » životnímu prostředí a ekologii
 • » přírodě a stanovištím důležitým z hlediska životního prostředí
 • » environmentálním iniciativám (např. zelená energie)
 • » kvalitě životního prostředí
Photos of the local entity:
Partnerská spolupráce, které dáváte přednost:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Chorvatsko
  • » Česká republika
  • » Dánsko
  • » Finsko
  • » Řecko
  • » Island
  • » Norsko
  • » Polsko
  • » Portugalsko
  • » Švédsko
  • » Švýcarsko
  • » Turecko
  • » Velká Británie
 • S počtem obyvatel:
  • » 20.000 - 100.000 obyvatel
 • Their preferred twinning:
  • » Umění a kultura
  • » Historické a kulturní dědictví
  • » Vzdělávání a mládež
  • » Sport
  • » Sociální začleňování a sociální věci
  • » Veřejné služby
  • » Udržitelný rozvoj
  • » Místní hospodářský rozvoj
  • » Všechna témata
 • Koho by se zejména týkala:
  • » všech obyvatel
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » angličtina
  • » španělština