Twinning.org
CCRE
header-image

Finanční podpora

Každé partnerství musí být samozřejmě financováno. Na aktivity podporující partnerskou spolupráci poskytne často vaše město nebo obec alespoň nějakou finanční podporu a je dobré, když ji lze zahrnout do rozpočtu města jako stálou kapitolu. Nicméně ta těžko pokryje vše, co se požaduje. Mnohá partnerství jsou též financována díky aktivitám oddaných přispěvatelů, díky organizování širokého spektra místních fundraisingových aktivit. U některých typů prací v rámci projektových partnerství může existovat financování z národních vládních programů nebo je mohou podporovat nadace.

Nicméně obce a asociace partnerské spolupráce mají možnost si finanční břemeno ulehčit, zejména díky programu založenému v roce 1989 na návrh Evropského parlamentu Evropskou komisí. Ten podporuje aktivity partnerské spolupráce, jež pomáhají přiblížení Evropy občanům.