Twinning.org
CCRE
header-image

Ayuntamiento de Naron

Контакт информација
 • Pza. de Galicia, s/n
  15570 - Naron
  Шпанија
 • Tелефон: +34 981 337 700
  Moбилен: 618717716
3108__13718758_1744632362460828_1740344762337232175_n

Локална информација:

Вашата општина е позната поради нејзините:
 • » театар
 • » Спорт и рекреација
 • » спортски особености / настани
 • » надворешни активности (на пр. шетање по брег, кану...)
 • » Историја и наследство
 • » индустриска
 • » Историја и наследство
 • » манифактура
 • » финансии / бизнис
 • » туризам
 • » животна средина и екологија
 • » природни и еколошки места
 • » иницијативи за животна средина ( на пр. зелена енергија)
 • » квалитет на животната средина
Photos of the local entity:
Претпочитани збратимувања:
 • They are looking for a twinning partner in:
  • » Хрватска
  • » Чешка Република
  • » Данска
  • » Финска
  • » Грција
  • » Исланд
  • » Норвешка
  • » Полска
  • » Португалија
  • » Шведска
  • » Швајцарија
  • » Турција
  • » Велика Британија
 • Со број на жители:
  • » 20.000 - 100.000 Жители
 • Their preferred twinning:
  • » Уметност и култура
  • » Наследство
  • » Образование и млади
  • » Спорт
  • » Општествена вклученост и благосостојба
  • » Јавни услуги
  • » Одржлив развој
  • » Локален економски равој
  • » Сите теми
 • Кого главно би вклучил:
  • » Сите жители
 • They would prefer to communicate in the following language(s):
  • » Англиски
  • » Шпански