Twinning.org
CCRE
header-image

Vaše národní asociace

Každá evropská země má jednu, někdy i více národní(ch) asociaci(í) místních a krajských samospráv. Ty mají své vlastní členy, kterými jsou města, provincie, okresy nebo kraje vaší země. V oblasti partnerské spolupráce poskytují svým členům různými způsoby pomoc.

Mohou vám často pomoci nalézt partnera. Například co se týče této webové stránky, jakmile vyplníte online formuláře prezentující vaši obec a to, že hledáte partnera, je automaticky zaslán kontaktní osobě ve vaší národní asociaci, aby věděla, že máte o partnerství zájem.

Vaše národní asociace vám může také poskytnout informace o možnostech financování. Může být schopna vám poskytnout informace nebo rady týkající se aktivit a akcí partnerské spolupráce.

Velká většina národních asociací místních a krajských samospráv jsou členy Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Více informací o vaší asociaci a seznam pracovníků zabývajících se partnerskou spoluprací v CEMR a v členských obcích vašich národních asociací můžete nalézt na webové stránce CEMR. (Jelikož je tento seznam nutné často aktualizovat, je k dispozici pouze v angličtině a francouzštině.)