Twinning.org
CCRE
header-image

Programmet "Ett Europa för medborgarna"

Under perioden 2007-2013 faller vänortsaktiviteter under insats 1 i det europeiska programmet "Ett Europa för medborgarna". Inom EU-kommissionen har generaldirektoratet för utbildning och kultur ansvar för programmet i allmänhet medan ett särskilt genomförandeorgan sköter förvaltningen av det.

Alla som är intresserade av att delta i programmet är välkomna att läsa den utförliga informationen om programmet som finns på genomförandeorganets nätplats och i synnerhet programguiden som finns där på alla EU:s språk. På organets nätplats finns också ett användbart avsnitt med vanliga frågor (FAQ) och svar på dem.

Men här vi vill ge er den viktigaste informationen för att hjälpa er att förstå reglerna och göra det enklare för er att engagera er.