Twinning.org
CCRE
header-image

Het programma "Europe for Citizens" of "Europa voor de burgers"

Voor de periode 2007 – 2013 vallen jumelage activiteiten onder Actie 1 van het Europese Programma "Europe for Citizens". Binnen de Europese Commissie is het Directoraat Generaal voor Onderwijs en Cultuur verantwoordelijk voor het hele programma, terwijl het beheer van het programma wordt uitgevoerd door een speciaal Uitvoerend Agentschap (EACEA).

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan dit programma vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap alle details van het programma, vooral in de programmagids die beschikbaar is in alle officiële talen van de EU. Op de website van het Agentschap staat ook een reeks veel gestelde vragen (FAQ) en antwoorden.

We willen hoe dan ook de belangrijkste informatie hier al vermelden opdat je de reglementen beter zou begrijpen en je deelname wordt vergemakkelijkt.