Twinning.org
CCRE
header-image

Европа за гражданските програми

За периода 2007 – 2013 г. дейностите по побратимяването са отнесени към ДЕЙНОСТ 1 от европейската програма "Европа за гражданите". Като част от ЕК, Главна дирекция "Образование и Култура" е отговорна за цялостната програма, а управлението и е поверено на Изпълнителната агенция.

Тези, които се интересуват от участие в програмата могат да се запознаят с цялата информация за нея, публикувана на сайта на ИА и в частност с ръководството на програмата, което е преведено на всички европейски езици. Сайтът съдържа и полезен набор от най-често задаваните въпроси и техните отговори (FAQ).

Освен това, бихме могли да ви предоставим съществена информация за улесняване разбирането на правилата и кандидатстването ви.