Twinning.org
CCRE
header-image

Програмата Европа за граѓаните

Во периодот 2007-2013, активностите за збратимување доаѓаат под Акција 1 на Европската Програма ,,Европа за Граѓаните“. Во рамките на Европската комисија, Едукација и Култура генерален директорат е одговорен за целосната програма, додека менаџментот на програмата е преземена од сепцифична Извршна Агенција.

За тие што се заинтересирани за учество во оваа програма, ве покануваме да ги прочитате сите детални информации во програмата, која се наоѓа на интернет страницата на Извршна агенција, а особено програмскиот водич кој е достапен на сите јазици во ЕУ. Интернет страницата на Агенцијата вклучува и корисен пакет од често поставени прашања (ЧПП) и одговори.

Како и да е, ние сакаме да ви ја дадеме главната информација со намера да ви помогнеме да ги разберете правилата и да го направиме вашето вклучување полесно.