Twinning.org
CCRE
header-image

Ert nationella förbund

Alla europeiska länder har ett, eller ibland flera, nationella förbund för lokala och regionala myndigheter. Dessa förbund har egna medlemmar som är städerna, kommunerna, regionerna eller landstingen i ert land. På olika sätt hjälper de sina medlemmar med vänortssamarbete.

De kan ofta hjälpa er att hitta en vänort. Ta den här nätplatsen till exempel, när ni har fyllt i blanketten online som presenterar er kommun och att ni söker en partner, skickas blanketten elektroniskt till kontaktpersonen i ert nationella förbund så att de blir medvetna om ert intresse.

Ert nationella förbund kan också förse er med information om finansieringsmöjligheter. Eventuellt kan de också ge er nyttig information eller råd om aktiviteter eller evenemang som rör vänortssamarbete.

De allra flesta nationella förbund för lokala och regionala myndigheter är medlemmar i CEMR. Ni kan hitta mer information om ert nationella förbund.