Twinning.org
CCRE
header-image

Programmet Europa for Borgerne

I perioden 2007-2013 hører venskabsbyaktiviteter under Aktion 1 (delprogram 1) under programmet Europa for Borgerne. I Europa-Kommissionen har Generaldirektoratet for uddannelse og kultur det overordnede ansvar for programmet, og et særligt forvaltningsorgan, Executive Agency, varetager administrationen af programmet.

Dem, der overvejer at søge programmet, opfordres til at læse den information om programmet, der findes på Executive Agencys hjemmeside, særligt programvejledningen, der findes på alle de officielle sprog i EU, herunder dansk. Executive Agencys hjemmeside omfatter også en samling af hyppige spørgsmål (FAQ) og svarene herpå.

Nedenfor præsenteres de vigtigste oplysninger om Europa for Borgerne, der hjælper til forstå betingelserne for tildeling af støtte og således gør det lettere at søge programmet.