Twinning.org
CCRE
header-image

Rahaline toetus

Sõpruskoostööga seotud tegevusi tuleb loomulikult rahastada. Sageli toetab kas linn või vald rahaliselt sõpruskoostööga seotud ettevõmisi vähemalt teatud osas ning hea, kui see oleks võimalik lülitada kohaliku omavalitsuse eelarvesse püsitoetusena. Kindlasti ei kata see aga kõiki vajaminevaid kulutusi. Paljud omavalitsuste sõprussuhted saavad rahastatud ka tänu pühendunud aktivistidele, kes organiseerivad rahaliste vahendite hankimiseks erinevaid kohalikke üritusi. Partnerite ühisprojektide jaoks on mõnikord võimalik saada raha ka riiklikest programmidest või ka fondidest.

Kohalikud omavalitsused ning sõpruskoostööga seotud ühendused saavad oma finantskoormust vähendada tänu 1989. aastal Euroopa Komisjoni programmile, mis töötati välja vastusena Euroopa Parlamendi ülekutsele toetada selliseid omavalitsuste sõprussuhteid, mis aitavad tuua Euroopat lähemale oma kodanikele.