Twinning.org
CCRE
header-image

Wsparcie finansowe

Każda współpraca partnerska wymaga pewnych nakładów finansowych. Często fundusze na tą działalność znajdują się w budżecie miasta czy gminy, ale nie zawsze uda się sfinansować wszystko. Czasem istnieje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia ze środków różnych fundacji, czy instytucji rządowych.

Jednak władze lokalne i stowarzyszenia bliźniacze mają możliwość odciążenia swoich budżetów dzięki specjalnemu funduszowi utworzonemu przez Komisję Europejską w 1989 roku, przeznaczonemu na wspieranie działalności partnerskiej i przybliżanie Europy jej obywatelom.