Twinning.org
CCRE
header-image

Krótki opis

"Współpraca partnerska to spotkanie dwóch gmin w celu realizacji wspólnych interesów, i zacieśniania więzów przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy."

To definicja współpracy partnerskiej stworzona po II wojnie światowej przez Jeana Baretha, jednego z założycieli Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). W ten sposób zdefiniowane zostały najważniejsze wartości partnerstwa: przyjaźń, współpraca i wzajemne zrozumienie pomiędzy obywatelami Europy. (Jeden element wymaga tutaj aktualizacji- współpraca partnerska dotyczy dzisiaj przeważnie więcej niż dwóch partnerów).

Współpraca partnerska to oddolna forma wyrażania jedności i tożsamości europejskiej. To prawdopodobnie najbardziej widoczna forma współpracy tysięcy miast, gmin i miasteczek dumnie podkreślających fakt prowadzenia kontaktów z zagranicznymi partnerami zaczynając od tablic informacyjnych przy wjeździe do miasta.

Współpraca partnerska jest niezwykle elastycznym instrumentem. Może być prowadzona przez małe miasteczka, powiaty, duże miasta... , obejmować zróżnicowaną tematykę i angażować różnorodnych partnerów z dwóch (lub więcej) miast (gmin).

Dobra współpraca partnerska może przynieść wiele korzyści dla społeczności lokalnej i gminy. Spotkania ludzi z rożnych stron Europy dają możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów i doświadczeń.

Współpraca może mobilizować do działania młodych ludzi i ich rówieśników z innych krajów. Może pomóc każdemu zrozumieć czym jest Europa, co znaczy we współczesnym świecie i dokąd nas zaprowadzi.

Istnieje wiele przykładów dobrych praktyk we współpracy partnerskiej, obejmujących różnorodną tematykę – kultura i sztuka, młodzież, obywatelstwo, zrównoważony rozwój, lokalne usługi publiczne, lokalny rozwój gospodarczy, integracja społeczna, solidarność...

Współpraca partnerska to długoterminowe zaangażowanie partnerów, a nie krótka współpraca w ramach projektu. Powinna ona przetrwać zmiany polityczne czy przejściowe problemy oraz oferować wsparcie na przykład w razie klęsk żywiołowych (powodzi, trzęsienia ziemi itp.). W tym długoterminowym partnerstwie ważne jest dostosowanie współpracy do aktualnych wymogów i potrzeb.

Równie ważne jak zaangażowanie we współpracę władz lokalnych jest zaangażowanie mieszkańców. Jednym słowem – nie ma współpracy bez aktywnego udziału mieszkańców. Często utworzenie komitetu ds. współpracy partnerskiej, angażującego jednych i drugich, rozwiązuje ten problem.