Twinning.org
CCRE
header-image

Økonomisk støtte

Ethvert venskabsbysamarbejde har behov for penge. Ofte har kommunen mulighed for at tilbyde i hvert fald en vis økonomisk støtte til venskabsbyaktiviteterne, og der er eksempler på kommuner, der har støtte til venskabsbysamarbejdet som en del af kommunens faste, årlige budget. Dog rækker dette tit ikke til at dække samtlige udgifter. Mange venskabsbyforbindelser modtager derfor også støtte til deres aktiviteter gennem en lang række andre former for fundraising. For nogle former for samarbejde vil der endvidere være støttemuligheder gennem nationale støtteordninger og fra private fonde.

Kommuner og lokale venskabsbyforeninger har endvidere mulighed at søge støtte gennem et program, der siden 1989 – på baggrund af et forslag fra Europa-Parlamentet – har eksisteret for venskabsbysamarbejdet og for at mindske afstanden mellem EU og borgerne.