Twinning.org
CCRE
header-image

Financiële steun

Elke jumelage activiteit moet gefinancierd worden. Vaak voorziet je eigen stad of lokaal bestuur wel een bepaald bedrag voor de ondersteuning van de jumelage activiteiten. Het is ideaal wanneer dit in het gemeentelijke budget is opgenomen als een vaste bron van steun. Helaas is dit bedrag meestal ontoereikend en vele jumelages worden dan ook mede gefinancierd dankzij de activiteiten van toegewijde vrijwilligers, via de organisatie van tal van lokale sponsor activiteiten. Voor sommige types van projecten tussen partners kan er subsidie mogelijk zijn via programma’s van de nationale overheid, of van stichtingen.

Hoe dan ook, dankzij het programma opgericht door de Europese Commissie in 1989, op aanvraag van het Europese Parlement, hebben lokale overheden en jumelagecomités de mogelijkheid om de jumelage activiteiten, die ertoe bijdragen dat Europa dichter bij de burger komt, te ondersteunen.