Twinning.org
CCRE
header-image

Mali destek

Her eşleştirme faaliyetine kuşkusuz bir fon sağlanması gerekir. Eşleştirme faaliyetlerini desteklemek için kasabanız veya yerel makamlarınız bir miktar mali destek sağlayacaktır sıklıkla ve bu kent bütçesine daimi destek olarak dahil edilebilirse, iyi bir uygulamadır. Ancak bunun gerekenin tamamını kapsaması pek mümkün değildir. Pek çok eşleştirme uygulaması çok geniş çaplı yerel para toplama etkinlikleri organizasyonu yoluyla kendini adamış destekçilerin faaliyetleri sayesinde finanse edilmektedir. Bazı ortaklık projesi çalışmaları için ulusal devlet programlarından veya vakıflardan fon bulunabilmektedir.

Bununla birlikte yerel yönetimler ve eşleştirme kuruluşları, Avrupa'yı vatandaşlara daha yakınlaştırmaya yardımcı olan eşleştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla özellikle Avrupa Parlamentosu'nun bir çağrısına yanıt olarak 1989 yılında Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan program sayesinde mali yükü hafifletme şansına sahiptirler.