Twinning.org
CCRE
header-image

Finansijska podrška

Svaka aktivnost bratimljenja mora, naravno, da bude finansijski podržana. Često će Vaša lokalna samouprava obezbediti određena, ma koliko neznatna, sredstva da podrži aktivnosti bratimljenja i dobro je ako se ova sredstva mogu predvideti opštinskim budžetom kao pouzdana podrška. Ipak, ovo nije dovoljno da bi se obezbedila sva potrebna sredstva. Veliki broj bratimljenja dobija novac od donatora putem organizovanja dešavanja za prikupljanje sredstava. Za određene tipove partnerskog projektnog delovanja, mogu postojati i dostupni fondovi iz programa centralnih vlasti ili iz fondacija.

Ipak, lokalne vlasti i asocijacije za bratimljenje imali su priliku da prevaziđu finansijsku prepreku posebno zahvaljujući programima Evropske komisije iz 1989. godine, koji je bio odgovor na poziv Evropskog parlamenta da se podrže aktivnosti bratimljenja usmerene na približavanje Evrope građanima.