Twinning.org
CCRE
header-image

Evropská unie

Evropská unie si uvědomuje, že partnerská spolupráce je velmi důležitým prostředkem, který lidem pomáhá pochopit cíle EU, rozvinout silnější smysl pro evropskou identitu a přiblížit EU blíže občanům.

V roce 1989, na základě iniciativy Evropského parlamentu, byl poprvé zahájen evropský program partnerské spolupráce měst. Další takové programy pak poskytly důležitý zdroj financí na podporu partnerské spolupráce.

V období let 2007 – 2013 je tato podpora poskytována v rámci programu „Evropa pro občany“, který se ve snaze o „aktivní evropské občanství“ zaměřuje na pomoc širokému spektru aktivit organizací. Mezi akce zahrnuté do programu je partnerská spolupráce měst, podle rozpočtové terminologie, hlavním opatřením podporovaným 11 až 14 miliony Euro ročně.

Evropská komise, která na program dohlíží, organizuje konzultační setkání se sítí pro partnerskou spolupráci CEMR, kde diskutuje, jak probíhá proces financování partnerské spolupráce, a aby získala zpětnou vazbu k návrhům týkající se budoucího vývoje.

Všechny praktické informace o tom, jak získat finanční podporu, poskytují Programový manuál a webové stránky Komise. Program je otevřen 27 členským státům EU, ale také za určitých podmínek členům Asociace evropského volného obchodu (včetně Islandu a Norska), Evropské unii, „kandidátským zemím“ a zemím západního Balkánu.

Praktická realizace partnerského a občanského programu EU, např. výběr úspěšných návrhů, výplaty grantů apod., provádí zvláštní Výkonná agentura. Na jejích webových stránkách je k nalezení užitečný soubor Často kladných otázek (FAQ) a odpovědí na ně.

Evropská komise také každý rok organizuje výroční cenu Golden Stars, kterou se odměňuje vysoce kvalitní partnerská spolupráce měst a jiné přeshraniční iniciativy na podporu občanství.