Twinning.org
CCRE
header-image

Az Európai Unió

Az Európai Unió elismeri, hogy a testvérkapcsolatok jelentősen segítik az embereket abban, hogy jobban megértsék az EU céljait, hozzájárulnak egy erősebb európai identitás kialakulásához, és közelebb hozzák az EU - t a lakosokhoz.

Az első európai testvérkapcsolati program elindítására 1989-ben az Európai Parlament kezdeményezésének köszönhetően került sor, az ezt követő testvérkapcsolati programok fontos finanszírozási forrásoknak bizonyultak a testvérkapcsolatok számára.

A 2007-2013. időszak során az Európa a Polgárokért program keretében vehető igénybe a támogatás, amelynek célja az aktív európai polgárságot megcélzó tevékenységek és szervezetek széles körben történő támogatása. A program tevékenységei között szereplő testvérkapcsolatok – költségvetési szempontból kb.: 11 -14 millió € támogatásban részesülnek évente.

A programot ellenőrző Európai Bizottság konzultációs találkozókat szervez a CEMR testvérkapcsolati szekciójával a testvérkapcsolati támogatási rendszer fejleményeinek megvitatása érdekében, és a jövőbeli elképzeléseik, javaslataik véleményezés céljából.

A program útmutató és a Bizottság honlapja minden gyakorlati információt tartalmaz arra vonatkozólag, hogy hogyan szerezhető meg ez a pénzügyi támogatás. A program nyitott a 27 EU tag ország számára, de bizonyos körülmények között az Európai Szabad Kereskedelmi Zóna országai (beleértve Izlandot és Norvégiát), az EU tagjelölt országok, és nyugat Balkán részére is.

Az EU testvérkapcsolati és polgári program gyakorlati alkalmazása – pl. a megfelelő pályázatok kiválasztása, a kifizetések stb. egy szakértő Végrehajtó Ügynökség hatáskörében tartozik. A jelen honlapra feltöltésre kerültek a Leggyakrabban Feltett Kérdések és a rájuk adott válaszok.

Az Európai Bizottság minden évben megrendezi az Arany Csillag díjátadó ünnepséget a kiemelkedő minőségű testvérkapcsolati partnerségek és egyéb, a polgárságot érintő határon átnyúló kezdeményezések értékelése céljából.