Twinning.org
CCRE
header-image

Europeiska unionen

Europeiska unionen anser att vänortssamarbete är ett mycket viktigt sätt att hjälpa människor att förstå EU:s syfte, att utveckla en starkare känsla av europeisk identitet och att föra EU närmare medborgarna.

1989 lanserades för första gången ett program för europeiskt vänortssamarbete på initiativ av Europaparlamentet och följande program för vänortsverksamhet har varit en viktig källa till finansiering av vänortssamarbete.

För perioden 2007- 2013 lämnas det stödet enligt programmet "Ett Europa för medborgarna", som syftar till att stödja en lång rad olika aktiviteter och organisationer i strävan efter "ett aktivt europeiskt medborgarskap." Bland de aktiviteter som programmet omfattar är vänortssamarbete – vad gäller budget – den åtgärden som framförallt stöds, med 11-14 miljoner euro per år.

Europeiska kommissionen, som har tillsyn över programmet, arrangerar möten för samråd med CEMR:s nätverk för vänortssamarbete, för att diskutera hur det går med rutinen för bidrag till vänortssamarbete och för att få återkoppling på sina förslag inför framtiden.

I programguiden och på kommissionens nätplats finns all praktisk information om hur man får ekonomiskt stöd. Programmet är öppet för EU:s 27 medlemsstater, men även, under vissa förutsättningar, för medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (inklusive Island och Norge), för EU:s ”kandidatländer” och för länderna på västra Balkan.

Den praktiska tillämpningen av EU:s vänorts- och medborgarskapsprogram – t ex urval av lyckade ansökningar, utbetalning av bidrag, etc, görs av ett specialiserat genomförandeorgan. På deras nätplats finns det användbara Vanliga frågor och svar på dem.

Varje år arrangerar EU-kommissionen också den årliga ceremonin där utmärkelsen "Golden Stars" delas ut för vänortssamarbeten av hög kvalité och andra initiativ för medborgaranda mellan länder.