Twinning.org
CCRE
header-image

Kto może ubiegać się o dotację

Do korzystania z programu uprawnione są wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Pozostałe kraje mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem podpisania stosownych umów z Komisją Europejską (aktualny wykaz państw znajduje się w przewodniku wnioskodawcy).

Przewodnik wnioskodawcy i strona internetowa Agencji Wykonawczej pomoże Państwu również zrozumieć kto może ubiegać się o dotację w poszczególnych komponentach programu.

Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, powinien spełniać wymogi formalne. Szczegóły znajdują się w części B przewodnika wnioskodawcy.