Twinning.org
CCRE
header-image

Кой може да кандидатства?

В програмата могат да участват всички европейски държави, страни членки на Европейската зона за свободна търговия /EFTA/ и страните от западните Балкани, при положение че са изпълнили своите ангажименти към ЕК в това отношение (Моля, вижте точния списък в Ръководството на програмата).

Ръководството и сайтът на ИА ще ви помогнат да разберете кой би могъл да кандидатства за различните части на програмата.

За да отговарят вашите действия на изискванията трябва да изпълните всички финансови и административни условия на програмата, за което ви препоръчваме да прочетете внимателно Ръководството на програмата и по-специално Раздел В.