Twinning.org
CCRE
header-image

Vem kan delta?

Alla EU-länder kan delta i programmet och det kan också länderna som är medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och länderna på västra Balkan, förutsatt att de har slutit det erfrderliga avtalet om detta med EU-kommissionen (se den exakta förteckningen i programguiden).

Med hjälp av programguiden och genomförandeorganets nätplats kan ni se vilka som kan ansöka om olika delar av programmet.

For att er verksamhet ska vara berättigad till bidrag, måste ni uppfylla alla de ekonomiska och juridiska villkoren i programmet; därför ber vi er att läsa programguiden noggrant och i synnerhet avsnitt B.