Twinning.org
CCRE
header-image

Hvem kan søge?

Alle EU-landene er med i programmet Europa for Borgerne sammen med EFTA-landene og landene på det vestlige Balkan, dog under forudsætning af, at landene har indgået den nødvendige aftale med Europa-Kommissionen (se den eksakte liste over deltagende lande i programvejledningen).

Programvejledningen og Executive Agency hjælper også med at afklare, hvem der berettiget til at søge de forskellige dele af programmet.

For at en aktivitet kan være støtteberettiget, skal man følge de finansielle og juridiske vilkår i programmet; det er derfor vigtigt at læse programvejledningen nøje, særligt afsnit B.