Twinning.org
CCRE
header-image

Ko može da učestvuje u programu?

U Programu mogu učestvovati sve države Evropske Unije, kao i države koje su članice Evropske zone slobodne trgovine (EFTA), države Zapadnog Balkana, koje sa Evropskom komisijom potpisuju određeni Sporazum koji se odnosi na učešće u programu (pogledati listu država u Programskom vodiču).

Programski vodič i internet sajt Izvršne agencije će Vam, takođe, pomoći da se upoznate sa tim ko može da učestvuje i u kom delu programa.

Kako bi Vaše aktivnosti mogle biti uključene u Program, potebno je da se ispune svi finansijski i zakonski uslovi Programa. Kako biste saznali više o ovim uslovima pogledajte Programski vodič, a posebno poglavlje B vodiča.