Twinning.org
CCRE
header-image

Wie kan meedoen?

Alle Europese landen zijn toegelaten om deel te nemen aan het programma, alsook de landen die lid zijn van de Europese Vrij Handelsorganisatie (EFTA) en de landen van de westelijke Balkan, op voorwaarde dat zij het in dit verband noodzakelijke akkoord met de Europese Commissie hebben ondertekend (de precieze lijst vind je in de programmagids).

De programmagids en het Uitvoerend Agentschap kunnen je ook uitleggen wie een aanvraag kan indienen voor de verschillende onderdelen van het programma.

Opdat je activiteit in aanmerking zou komen, is het belangrijk dat je alle financiële en wettelijke voorwaarden van het programma volgt. Lees hierover meer in de programmagids, meer bepaald in sectie B.