Twinning.org
CCRE
header-image

Кој е кваливикуван?

Сите земји на ЕУ се квалификувани за учество во програмата, како и земјите кои се членки на Европската сободна трговска зона и земјите од Западен Балкан, под услов да обезбедат дека имаат склучено потребен договор со Европската комисија во овој поглед (ве молиме погледнете го точниот список во водичот на програмата).

Водичот на програмата и интернет страницата на Извршната агенција ќе ви помогнат и да сфатите кој може да аплицира за различните делови на програмата.

За вашата акција да биде квалификувана, треба да ги следите сите финансиски и правни услови на програмата; за ова ве повикуваме да го читате внимателно водичот на програмата особено одделот Б.